Studnie głębinowe

wkopana studnia w ziemię

Zajmujemy się wierceniem studni głębinowych. Usługi studniarskie przeprowadzamy kompleksowo, zapewniając doradztwo projektowe, wykonanie wykopów, odwiertów oraz montaż studni głębinowych na terenie posesji prywatnych i publicznych. Oferowane przez nas studnie głębinowe to pionowe ujęcie wód podziemnych zaopatrujące w wodę użytkową gospodarstwa domowe, a także zakłady przemysłowe, w których woda stosowana jest do celów technologicznych. Studnie głębinowe wykonujemy na znaczną głębokość – zazwyczaj między 10, a 60 m. W zależności od specyfiki terenu, proponujemy optymalne rozwiązania montażowe.

 

Kiedy i jak wykonuje się studnie głębinowe?

Studnie głębinowe wykonywane są często m.in. na działkach budowlanych i rekreacyjnych, gdzie nie ma dostępu do sieci wodociągowej. Konieczność ich wykonania wiąże się również z obecnością podkładów wodonośnych na dużej głębokości, do której nie da rady dostać się inaczej niż za pomocą głębokich odwiertów.

Budowę studni zapoczątkowuje wykonanie odwiertu sięgającego aż do warstwy wodonośnej. Następnie odwiert zabudowywany jest z użyciem rur – osłonowych i filtracyjnych. Powstała przestrzeń pomiędzy rurami, a ścianą odwiertu jest następnie obudowywana i zabezpieczana przy użyciu materiałów uszczelniających. Kolejny etap to montaż pompy głębinowej, której parametry dostosowane są do głębokości studni i indywidualnego zapotrzebowania na wodę. Niezbędny element studni to również przyłącza doprowadzające wodę do miejsca celowego.

 

Jakie zalety mają studnie głębinowe?

  • darmowa woda z własnej studni,
  • dobra jakość wody pobieranej z głębszych warstw gruntu,
  • niezależność od sieci wodociągowej,
  • bezpieczeństwo instalacji.

 


Usługi Studniarskie Robert Roguski, Radzymin

Czytaj więcej